Tasarruf İptal Davaları
ISBN 9786055980627
Yayınevi Adalet Yayınevi
Yazarlar Ali Güneren (author)
Kitap Tanıtımı Kitap üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; İcra ve İflas Kanununndan Kaynaklanan İptal Davaları, ikinci bölümde; İflasta İptal Davaları, üçüncü bölümde, 6183 sayılı Kamu -Amme- Alacakları Tahsil Usulü Kanunundan Kaynaklanan İptal Davaları ele alınarak incelenmiştir. Bu kitapta, tasarruf iptal davaları özellikle uygulama yönü ile ele alınmış, gerekli görüldükçe öğretinin görüşüne değinilmiştir. Ayrıca, ilk baskıda yer alan bazı konular sistematik çerçevede daha ayrıntılı yazılmış, bulunmayan bazı bölümler eklenmiş yeni Yargıtay Kararları gözden geçirilerek örnek nitelikte olanlar, ilgili bölümlerin sonuna konulmuş, kitabın sonuna ayrıntılı bir kavram dizini konulmak suretiyle eser genişletilmiştir.