Takvimü't-Tevarih
ISBN 9789751622297
Yayınevi Türk Tarih Kurumu
Yazarlar Katip Çelebi (author)
Kitap Tanıtımı Kâtip Çelebi'nin Takvîmü't-Tevarih'i telif edildiği devirden sonra uzun süre el kitabı olarak kullanılmış önemli bir eserdir. Eserin yaygın olarak kullanıldığı kütüphanelerdeki yazma nüshaların çokluğundan rahatlıkla anlaşılabilir. Bu yazmalar içinde cep kitabı boyunda istinsah edilmiş nüshalarından, oldukça özneli ve rahat bir sayfa düzeniyle istinsah edilmiş, tezhipli olanlarına varıncaya kadar farklı boyutlarda birçok Takvîmü't-Tevarih nüshası vardır. Kâtip Çelebi bu eserinde de Âdem Peygamberden kendi yaşadığı yüzyıla kadarki zaman dilimini ele almaktadır.