Sosyal Güvenlik Reformuyla Birlikte Tüm Yönleriyle Hizmet Borçlanması ve Birleştirilmesi Rehberi
ISBN 9786055633370
Yayınevi Adalet Yayınevi
Yazarlar İsa Karakaş (author)
Kitap Tanıtımı Emeklilik; kadın-erkek, çalışan-çalışmayan toplumu oluşturan her ferdin çalışamayacak durum ve yaşa geldiğinde en büyük arzusu ve beklentisidir. Bu bağlamda sosyal güvenlik sisteminde borçlanma ve değişik kurumlara ve statülerde geçen çalışmaların birleştirilmesi, emeklilik arzuna ulaşmada hayati öneme haiz bulunmaktadır. Gerek çalışma hayatında gerekse halen Tercüman Gazetesindeki -Çalışma Günlüğü- köşeme en çok yöneltilen soruların başında sosyal güvenlik borçlanması ve hizmet birleştirilmesi konuları olmuştur. Özelikle Sosyal güvenlik reformu ile birlikte SSK, Bağkur ve Emekli Sandığının Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilerek tüzel kişiliklerinin sona ermesi ile mevzuatta yapılan köklü değişiklikler neticesinde bu konular daha da önem kazanmıştır. Her zaman olduğu gibi başta gelen görevimin eğitim ve rehberlik olduğu bilincinden hareketle güncel hiçbir kitabın bulunmadığı -Sosyal Güvenlik Uygulamasında Hizmet Borçlanması ve Birleştirilmesi- konularında bu eser ilk rehber kitap olma özeliğini taşımaktadır. SSKlı, Bağkurlu ve Emekli Sandığına tabi çalışanlar ile diğer tüm kişileri ilgilendiren bu eser, Sosyal güvenlik reformu ile değişen sosyal güvenlik mevzuatı doğrultusunda, örnekli-açıklamalı, form-belge örnekleri ile yargı kararları doğrultusunda hazırlanmıştır. Özelikle akademisyen ve diğer araştırmacı ile öğrenciler de göz önünde bulundurularak bu kişilerin geçmiş uygulamalarla karşılaştırma yapmaları ile yargı kararlarının seyri hakkında fikir vermek amacıyla önemli gördüğümüz Anayasa Mahkemesi kararları, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararları ile diğer yargı kararlarına da bu eserde yer verilmiştir. Yurtdışında Geçen Sürelerin Borçlanması Askerlik Borçlanması Kadınların Doğum Borçlanması SSK-BağKur-Emekli Sandığı Hizmetlerinin Birleştirilmesi Emniyet Mensupların Borçlanması Grev ve Lokavtta Geçen Sürelerin Borçlanması Doktorların Borçlanması Avukatların Borçlanması Öğretim Görevlilerinin Borçlanması Aylıksız İzin Sürelerinin Borçlanması Grev ve Lokavtta Geçen Sürelerin Borçlanılması Tutuklu ve Hükümlülükte Geçen Sürelerin Borçlanılması. . Kitabın basım ve yayımını titizlikle gerçekleştiren başta Hakan KARAASLAN ve Adalet Yayınevi Genel Koordinatörü Tevfik SARISOY, olmak üzere, Bilgin TEREN, İlknur ÖZKAL ve diğer Adalet Yayınevi çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum.