Sorularla| Mitoloji
ISBN 9786055671334
Yayınevi Omnia Yayınları
Yazarlar Derman Bayladı (author)
Kitap Tanıtımı Eski Yunan mitolojisi, Batı sanat ve düşüncesinin temelini oluşturmuş, güzel sanatların her alanını derinden etkilemiştir. Sorularla Mitoloji, Yunan mitolojisinin dayanaklarını, efsanelerini, farklı mitolojilerle olan bağlarını, çok karmaşık gibi görünen akrabalık ilişkilerini ve olay örgüsünü akılda kalıcı yalın bir dille anlatıyor. "Sanatta, bilimde ve siyasette klasik mitoloji bu kadar yaygınken öğrenmemeye değer mi?" Sorularla Mitoloji kitabında yer alan bazı başlıklar: Yunan mitolojisine göre evren, tanrılar ve insanların doğumu... Farklı uygarlıkların efsanelerinde ve göksel dinlerde tufan söylencesi... Burçların, gezegenlerin ve Samanyolunun oluşumu... Esin, yazgı, öç gibi soyut kavramların temsilcileri... Ejderler, canavarlar, devler ve tuhaf yaratıklar... Kehanetin mitolojideki yeri, ünlü biliciler, büyücüler, lanetli soylar... Çağları etkilemiş ünlü mitolojik kahramanlar ve destanlar...