Siyasal İletişim Danışmanı
ISBN 9786051333878
Yayınevi Nobel Akademik Yayıncılık
Yazarlar Rafet Aykut Akay (author)
Kitap Tanıtımı Siyasal iletişim uygulamalarındaki gelişim, toplumların demokrasi yapısındaki gelişime ve kitle iletişim araçlarının gelişimine paralel bir seyir sunmaktadır. İlk önemli örnekleri Amerika Birleşik Devletleri'nde görülen siyasal iletişimin dünyaya yayılımı ise yine bu ülke önderliğinde gerçekleşmiştir. Siyasal iletişimin ülkemizdeki gelişim seyri, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Batı Avrupa demokrasilerinin aksine yavaş gerçekleşmiştir. Siyasal iletişimin sistemli, sürdürülebilir uygulama örneklerine çok az rastlandığı ülkemizde, bilinen bazı yanlışların yıllarca tekrarı ve beraberinde getirdiği yanlış algılar 2000'li yıllara kadar süregelmiştir. Tüm bu yanlış algı ve uygulamaların tespit edilerek siyasal iletişimin daha doğru bir çizgide seyretmesi gerektiği fikrinden yola çıkılan bu çalışmada, Siyasal iletişim Danışmanı anlayışı ele alınmıştır. Ülkemiz siyaseti içinde doğru tanımlanamamış, kendine uygun doğru bir alan bulamamış olan siyasal iletişim danışmanı anlayışı, bu çalışma kapsamında ele alınmış ve öne sürülen fikirleri güçlendirmek amacıyla Türkiye'den alanlarında uzman olan farklı isimlerin görüşleriyle daha doğru tanımlanmaya ve bu doğrultuda da daha uygun bir konuma kavuşturulmaya çalışılmıştır.