Sistem Açısından Kur'an'da Kalp
ISBN 9786055022440
Yayınevi Çizgi Kitabevi
Yazarlar Fatih Menderes Bilgili (author) | Ömer Yavuz (author)
Kitap Tanıtımı Kur'aıı'da bahsi geçen ve yapısı fizikî sisteme ait olmayıp gaybî sisteme ait bir varlık olan kalbi, ilmî bağlamda anlamadan insanı gereği gibi anlamak ve inşâ etmek mümkün değildir. Dolayısıyla fizikî sistemin dışında ve fizikî sistemimizle nasıl olduğunu algı düzleminde somut bir şekilde tanımlayaınadığımız bir ilişki içinde olan bir sistemin veya sistemlerin var olduğunu kabul etmek ve bu sistemler arası ilişkiyi ilmî bağlamda incelemek insana ait birçok probleme çözüm getirecektir. Burada kastettiğimiz sistem, organize bir bütün meydana getirmek üzere birbirine düzenli bir etkileşim ile bağlı bileşenler topluluğudur.