Sitemiz henüz test yayınındadır. Her gün geliştirilmektedir. Şu an çalışmayan özellikler için anlayışınıza sığınmaktayız.

Sikke-i Tasdik-ı Gaybi; (Rahle Boy, Osmanlıca)
ISBN 9786054026562
Yayınevi Altınbaşak Neşriyat
Yazarlar Ahmed Husrev Altınbaşak (author)
Kitap Tanıtımı Risâle-i Nurun mâhiyetine ve Kurân hizmetine dâir bir kısım mektublar; Risâle-i Nurun makbuliyetine dâir otuz üç âyetin işâretleri olan 1. Şua; Hz. Alinin (ra) Risâle-i Nura ve eserlerine işâret eden sekiz remizli 8. Şua; Hz. Alinin (ra) Celcelutiye kasîdesinde Risâle-i Nura ve Hz. Üstadın hayatından mühim hâdiselere işâret eden 28. Lema; Hz. Alinin (ra) İslamlar içinde iki mühim fitneye, Latin harflerinin kabulüne ve Risâle-i Nur talebelerinin Kurân harflerinin muhafazasına işâret eden 18. Lema; Abdulkadir Geylânî Hazretlerinin Risâle-i Nur talebelerinden haber verdiği ve teşvik ettiği 8. Lema; Risâle-i Nur hizmetindeki inâyetlerin izharının yedi sebebinin yer aldığı 28. Mektubun 7. Meselesi; Kudret-i İlahiyenin her şeye kadir olduğunu ispat eden Hüve Nüktesi; Nur âyetinin bir dersinin yer aldığı 29. Mektubun 5. Risâlesi ile Nabüdü Nüktesinin yer aldığı gaybî işâret ve beşâret ile dolu bir mecmuadır.

Sosyal Kitap Kulübü

Kitapseverlerin sosyal ağı neokuyorsun.com yenilenen altyapısı ile tekrar aranızda.

tarsmedia tarafından geliştirilmektedir.