SGK İş Kazası Uygulamaları ve İş Kazası Davaları; Güncel Yargı Kararları, Form, Belge, Dilekçe Örnekleri ve Sosyal Güvenlik Reformu İle Birlikte
ISBN 9786054144518
Yayınevi Adalet Yayınevi
Yazarlar İsa Karakaş (author)
Kitap Tanıtımı SOSYAL GÜVENLİK REFORMU İLE BİRLİKTE; -İş Kazası Sayılan Haller, İş Kazasının Bildirilmesi Usul Ve Esasları -İş Kazasında İşveren-Taşeron-İşçi ve 3. Kişilerin Yükümlülük Ve Sorumlulukları İş Kazasında Kaçak Çalıştırılan İşçi İle Hak Sahiplerinin Yapacakları İşlemler, Anayasa Mahkemesi Ve Güncel Yargıtay Kararları İş Kazalarının Soruşturulması, Trafik İş Kazaları İş Kazasında Sağlanan Yardımlar İle SGKya Başvuru SGKnın İş Kazası İşlemlerine İtiraz Rücu Davaları Ve Emsal Yargı Kararları Maddi Tazminat Ve Emsal Yargı Kararları Manevi Tazminat Ve Emsal Yargı Kararları Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Ve Emsal Yargı Kararları Peşin Sermaye Tabloları, Gelir Hesabı Kaçınılmazlık Halinde Sorumluluk İşk. -Mes. Hastalıklarında Başvurulacak Mahkeme Ve Temyiz Yolu Örnek Dilekçe Ve Form Örnekleri ÇSGB Bölge Müdürlüğüne İş Kazasının Bildirilmesi