Sarayname; Alevi Bektaşi Klasikleri 11
ISBN 9789753895149
Yayınevi Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları
Yazarlar Abdurrahman Güzel (author) | Kaygusuz Abdal (author)
Kitap Tanıtımı Özgün bir karaktere sahip olan bu eserler başta ilahi aşk, Hz. Muhammed ve Ehl-i Beyt sevgisi, Hz. Ali ve onun soyundan gelen tertemiz insanlara övgü, Yaratıcı ve yaratıklara karşı dostluk, hoşgörü, adalet, haksızlıkla mücadele olmak üzere inançtan ahlak ilkelerine kadar değişik birçok hayati konuyu ele almıştır. Bu konular bazen doğrudan anlatımla, bazen bir yol ulusunun etrafında gelişen menkıbelerle, bazen adab-erkan kalıpları içinde, bazen da şairin dizeleriyle dile getirilmiştir. Söz konusu eserler tabii olarak dil, üslüp ve kurgusu itibarıyla kaleme alındığı dönem ve coğrafyanın özelliklerini taşımakla birlikte, verdikleri mesaj itibarıyla çağlar üstü bir niteliğe sahiptir. Onların yüzyıllar boyu korunarak günümüze ulaşmış olması, bazılarının çeşitli devirlerde yer yer ezberlenerek kuşaktan kuşağa aktarılması bunun açık delilidir.