Rusya Tarihi; Başlangıçtan 1917'ye Kadar
ISBN 9789751627865
Yayınevi Türk Tarih Kurumu
Yazarlar Akdes Nimet Kurat (author)
Kitap Tanıtımı Rusya Tarihi, 862'de Rus Devletinin kuruluşundan, 1917'de Romanovlar Sülâlesinin sonuna kadarki devri ele alır. Kiyef Rusyası, Kiyef Rusyası'nın Hıristiyanlaşması, Kumanlarla mücadele devri, Novgorod Cumhuriyeti, Suzdal Rusyası, Moğol İstilâsı ve Rusya'da Türk (Tatar) hakimiyeti, Rusya'da ?Udel" (Yurt) sistemi, Moskova Knezliği, Altın Orda zamanında Rus knezlikleri, Moskova Velikorus Devleti, Rusya'nın Türk illeri sahasında genişlemesi, Korkunç İvan devri, iç karışıklıklar devri, İlk Romanovlar, Rus İmparatorluğu (189-1917) devirleri kitapta ele alınan ana başlıklardır. Eserin on bölümden oluşan son kitabında Rusya'nın İran, Osmanlı ve Kafkas ahalisi ile ilişkileri ele alınmıştır. Ayrıca Rus kültürü, ilim ve güzel sanatlar müessesleri de ihmal edilmemiştir. Kurat'ın, alanında en çok faydalanılan eserlerden biri olan kitabının 1999'da yapılan dördüncü baskısı tükenmiş bulunmaktaydı; bu sebeple 2010'da beşinci baskısı yapılmıştır. Açıklama: Türk Tarih Kurumu, dilimizde tarih ve arkeolojinin bugünkü durumuna göre yazılmış bir dünya tarihinin bulunmamasından dolayı hergün daha ziyade duyulan eksikliği gözönüne alarak, bugünkü ihtiyacı kısmen olsun karşılamak üzere, bir Dünya Tarihi yazılmasına karar vermiş ve bir plan hazırlayarak üyelerinin ve tarihle uğraşan Türk bilginlerinin yardımını sağlamıştır. Bu plana göre, Dünya Tarihi yirmi ana bölüm içinde tahminen 39-40 ciltten ibaret olacaktır. İçindekiler: