Ravzatü'l - Kübera
ISBN 9789751614570
Yayınevi Türk Tarih Kurumu
Yazarlar Mesut Aydıner (author)
Kitap Tanıtımı XVIII. yüzyılın önemli sadrazamlarından Damad Şehid Ali Paşanın isteği üzerine Osmanlı sadrazamları ve devlet adamları için bir eser kaleme almak isteyen Müminzâde Ahmed Hasib Efendi Ravzatül-Küberâ-Büyüklerin Bahçesi ismini verdiği çalışmasına Osmanzâde Tâib Efendinin Hadîkatül-Vüzerâsına zeyl olarak başlamış, fakat bu eser daha sonra tamamen 1703 Edirne Vakasına inhisar etmiştir. Şeyhülislam Seyyid Feyzullah Efendi ailesine yakın bir çevrede yetişen Hasib Efendi, dönemin oldukça dikkat çekici olayının şahitlerinden olan Feyzullah Efendinin oğlu Şeyhülislam Seyyid Mustafa Efendinin uzun yıllar özel katipliğini yapmış, ondan dinlediklerini ve diğer kaynaklardan derlediklerini bu eserinde ayrıntılı olarak dile getirmiştir. Târihî ve sosyolojik açıdan hayli önem arz eden 1703 Edirne Vakası ve bu olaya adını veren Şeyhülislam Feyzullah Efendi hakkında yapılacak çalışmaların objektifliği ve detayları açısından Ravzatül-Küberâ oldukça değerli bilgiler vermektedir ve XVIII. yy. Osmanlı Tarihi için mühim ve birinci elden orijinal bir kaynak sayılabilir.