Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi 2011 Yılı Aboneliği (4 Sayı) (Bireysel)
ISBN 00002146-0655
Yayınevi Pegem Akademi Yayıncılık
Yazarlar Kolektif (author)
Kitap Tanıtımı Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi yayın hayatına elinizdeki ilk sayı ile başlamıştır. Bilimsel bilginin birikimi ve paylaşımının temel araçları hakemli akademik dergilerdir. Türkiyede son on- onbeş yıl içinde eğitim bilimlerinin her alanında ve farklı disiplinlerin öğretiminde araştırma ve geliştirme kapasitesi hızlı bir gelişme göstermiştir. Türkiyede çeşitli alanların öğretiminde gelişmeler ve üniversitelerde lisans ve lisansüstü düzeyde gözlemlenen kapasite artışına paralel olarak, üretilen bilgi de artış göstermektedir. Bu artış, araştırma ve geliştirme çalışmalarının paylaşımını sağlayan süreli akademik yayınlarda da artışı zorunlu kılmaktadır. Pegem Akademi Yayıncılık bu ihtiyaçtan hareketle Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisini yazarların ve okuyucuların hizmetine sunmaktadır. Bilimsel bir dergi olarak Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisinin amacı eğitim bilimleri alanında olduğu kadar, çeşitli disiplinlerin öğretimi ile ilgili kuramsal çalışma ve uygulama alanlarında bilgi birikimine katkı sağlamak, kuram ve uygulamacıların ürettiği bilgileri, deneyimleri ve uygulamaları okuyuculara ulaştırmaktır. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi eğitim bilimleri, okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretim düzeylerinde eğitim ve öğretim ile ilgili araştırma ve uygulamalara dayalı makalelerin yayınlanacağı bir dergidir. Bu anlamda Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisinin okuyucuları da lisans ve lisansüstü düzeylerde öğrencilerden, öğretmen, denetici, yönetici ve akademisyenlere kadar geniş bir kitleyi kapsamaktadır. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi 3 ayda bir; Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında yayımlanacaktır. Akademik bir derginin yılda dört sayı çıkarabilmesi, onu izleyenlerin yaptıkları çalışmaları yayınlanmak üzere değerlendirme süreci için başvuruda bulunması ile mümkün olabilir. Bu anlamda Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi çalışmalarınızı beklemektedir. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisinin gelişmesi ve alan yazına ciddi katkılar sağlayabilmesi siz değerli okuyucuların ve hakemlerimizin çabaları ile mümkün olabilecektir. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi editörleri olarak, yayımlanmak üzere gönderilen makalelerin yazarların ve hakemlerin kimliklerinin karşılıklı olarak gizli tutulduğu, tarafsız ve bilimsel yayın ilkelerine uygun bir süreçte değerlendirileceğini derginin yayın politikası olarak taahhüt ediyoruz. Dergimiz Türkiyede eğitim ve öğretim alanında bilimsel bilginin niteliğinin geliştirilmesi için özellikle genç akademisyen ve araştırmacılar için her zaman bilgilendirici, yönlendirici ve destekleyici dönütler vererek, Türkiyenin eğitim ve öğretimde araştırma ve geliştirme kapasitesinin yükseltilmesine katkı sağlayacaktır.