Osmanlı Teşkilatı ve Kıyafet- i Askeriyesi
ISBN 9789751622334
Yayınevi Türk Tarih Kurumu
Yazarlar Mahmut Şevket Paşa (author)
Kitap Tanıtımı Üçüncü Ordu-yı Osmânî Kumandanı Mahmud Şevket Paşa'nın Osmanlı askerî teşkilâtını askerî kıyafetlerle birlikte ele alan iki ciltlik bu eseri eski harflerle ıpkıbasım olarak yayınlanmıştır. Kapukulu, Eyâlet Askeri ve Bahriye teşkilâtı hakkında bilgi verildikten sonra bu teşkilâtlara mensup askerlerin kıyafetleri, resimleriyle birlikte sergilenmektedir. Resimlere dair açıklamalar Osmanlı ordusunda görev yapan bütün askerî sınıfları kapsamaktadır. Eserin birinci cildiyle bir arada basılan ikinci cildi ise Nizam-ı Cedîd sonrası askerlerin kıyafetlerine tahsis edilmiştir. Eserin başında Murat Babuçoğlu'nun Mahmud Şevket Paşa (1856-1913)'nın biyografisini ele alan yazısı bulunmaktadır.