Osmanlı İdaresinde Tortum Sancağı; 1549 - 1650
ISBN 9789756480953
Yayınevi Yeditepe Yayınevi
Yazarlar Mehmet İnbaşı (author)
Kitap Tanıtımı Bu eser, Doğu Anadolu'da Erzurum'un kuzeyinde yer alan ve ana yollar güzergahında şirin bir ilçe olan Tortum'un, Osmanlılar zamanındaki tarihi, sosyal ve ekonomik yapısını ortaya koymak amacını taşımaktadır. Eserin hazırlanmasında klasik dönemin en önemli kaynakları olan Tapu-Tahrir Defterleri ile pos klasik dönemin avarız ve cizye defterlerinden elde edilen veriler, geniş olarak kullanılmıştır. Kanuni Sultan Süleyman zamanında Osmanlı idaresine giren Tortum ve Çoruh havzası, kaynaklarda da belirtildiği gibi sengistan yani taşlık arazi yapısına sahip olduğundan bölgede büyük ölçekli yerleşim birimleri yoktur. Bundan dolayı Tortum Kazası'ndaki yerleşim birimleri, Karadeniz yerleşiminin tipik özelliklerini göstermektedir.