Osmanlı'dan Günümüze Oyalar (Ciltli); Oya Culture Since The Ottomans
ISBN 9789751617944
Yayınevi Atatürk Kültür Merkezi Yayınları
Yazarlar Taciser Onuk (author)
Kitap Tanıtımı Dünyanın hiçbir ulusu, halk sanatı konusunda, Anadolu kadar zengin kaynaklara sahip değildir. Toplumların geçmişteki yaşam biçimlerinin incelenmesinin bugünkü yaşamı ne denli olumlu etkilediği görüşünün yaygınlaşmaya başlaması, Etnografya ve Etnolojiye ilginin artmasına neden olmuştur. Ancak bu ilgi, yeterli devlet desteğinden yoksun kişilerin ve çeşitli derneklerin sınırlı olanakları ile canlı tutulmaya çalışıldığı için, özellikle folklorik araştırmalar ciddi bir işbirliğine dönüştürülememekte, dağınık, düzensiz ve sınırlı düzeyde kalmaktadır. No other region in the world has richer folk art resources than Anatolia. The popular viewthat studying past societies positively affects contemporary libing, has gnrated an increased interest in Ethography and Ethnology. However, people and organizations have kept this interes alive with limited resources and the absence of governmental support making folkloric research disorganized, dispersed, restricted and lacking in cooperation.