Okullarda ve Kulüplerde Badminton; Taktik ve Teorik Öğretim
ISBN 9786055426064
Yayınevi Nobel Akademik Yayıncılık
Yazarlar Rasim Kale (author)
Kitap Tanıtımı Her bir spor dalının kendine özgü karakteristik özellikleri bulunur. Bu açıdan bakıldığında badminton, lokal aerobik bir spor dalı olarak kabul edilmektedir. İşte bu özellik, badmintonun geniş kitleler tarafından benimsenmesini sağlamıştır. Gerek serbest zaman ve gerekse performans sporu olması, badmintonun bünyesinde saklı iki yönlü bir yapıdan ileri gelmektedir. Bu bağlamda badminton; bir yandan çocuk, genç ve yaşlıların eğlence amaçlı oynadıkları bir serbest zaman etkinliği olma özelliği taşırken, diğer yandan üst düzey sporcuların performans amaçlı yaptıkları bir spor dalıdır. İster serbest zaman sporu, isterse performans sporu olarak uygulansın, badmintonda teknik ve taktik öğretim önemli bir yer tutar. Tekniğin öğrenilmesindeki amaç; sportif karşılaşmalarda sonuca ulaşabilmek için gereken enerji ve gücü en ekonomik bir şekilde kullanabilme olarak ifade edilmektedir. Yetersiz bir tekniğe sahip olan bir sporcu, daha fazla enerji tüketerek daha çabuk yorulur. Bu istenmeyen bir durumdur. Bilindiği gibi teknik, tüm spor dallarında eşit oranda bir öneme sahip değildir. Her bir spor dalının kendine özgü tekniği olması nedeniyle, teknik uygulamalar spor dalından spor dalına göre farklılıklar gösterir. Örneğin, raket sporlarında çok önemli bir yere sahip olan teknik beceriler, kısa mesafe koşularında yerini daha çok çabuk kuvvete, uzun mesafe koşuları gibi dayanıklılık gerektiren spor dallarında ise akciğer kapasitesi gibi özelliklere bırakırlar. Ancak, bu türden spor dallarında kondisyonel ve taktik özelliklerin iyi bir teknikle birleştirilmesi, sporcunun sonuca daha rahat ulaşmasına yardımcı olan önemli etkenlerdendir. Bazı badminton otoriteleri, badminton türü raket sporlarında kullanılan ve uygulanan taktiğin diğer takım sporlarından daha detaylı ve daha kapsamlı olması gerektiğini belirtmektedirler. Badminton ve benzeri spor dallarında yapılacak her yeni vuruş tekniği sonrasında, rakibin yeni bir düşünce geliştirmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, bazı spor dallarında olduğu gibi badmintonda taktik, bir kısım spor dallarına göre daha çok önem kazanmaktadır. Şimdiye kadar taktiğin bir şans oyunu olduğu ve sanki bir kart oyunu şeklinde algılanması gerektiği bildirilmekte idi. Bu görüş, artık günümüzde geçerliliğini kaybetmiştir. Taktik, bilindiği gibi hareket ve antrenman bilgisi kuralları içinde teknikle birlikte öğrenme modeline göre geliştirilebilen çok önemli özelliklerdendir. Dolayısıyla, taktiğin belirli bir kural ve belirli bir sistematik teorisi bulunmaktadır. Taktik, bir zincirin halkaları gibi birbirlerine bağlı olan birçok farklı teorik evrenin uygulanması ile geçerlilik kazanır. Sonuç olarak, okullar ve kulüplerde badmintonda teknik ve taktik öğretimine özel bir önem gösterilmelidir.