Milli Kültür Unsurlarımız Üzerinde Genel Görüşler
ISBN 9789751602961
Yayınevi Atatürk Kültür Merkezi Yayınları
Yazarlar Kolektif (author)
Kitap Tanıtımı ÖNSÖZ (Aydın Sayılı) EK-A: Ciltte Ele Alınan Kültür Unsurları EK-B: Millî Kültür Unsurları ve Kültür Politikası Çalışmalarında Dikkate Alınması Gereken İlkeler EK-C: Kültür Unsurları ve Kültür Politikaları Çalışmalarında Dikkate Alınması Gereken Hedefler Giriş: Atatürk ve Millî Kültür (Aydın Sayılı) - Bir Kültür Unsurumuz: Atatürkçülük (Suat İlhan) - Atatürkçü Düşünce (Aydın Sayılı) - Millî Kültür Unsuru Olarak Türk Dili (Hasan Eren) - Tarih ve Kültür (Yaşar Yücel-Bahaeddin Yediyıldız) - Kültürümüzde Din Unsuru (İbrahim Agâh Çubukçu) - Atatürk ve Millî Kültürümüzün Temel Unsurlarından Bilim ile Entelektüel Kültür ve Teknoloji (Aydın Sayılı) - Güzel Sanatlar (Oluş Arık) - Millî Kültürümüzde Kitap Sanatları (Müjgân Cunbur) - Türk Musikisi (Nevzad Atlığ) - Çağdaş Müzik (Ersin Onay) - Millî Kültürümüz İçinde Türk Halk Müziği (Mehmet A. Özbek) - Mimarlığın Türk Kültüründeki Yeri ve Koruma Olgusunun Önemi (Süha Toner) - Edebiyat (Müjgân Cunbur-İsmail Parlatır) - Millî Kültürümüzün Bir Unsuru Olarak Tiyatro (Nurhan Karadağ) - Türk Sosyo-Kültür Yapısı içinde Âdetler, Örfler, Görenekler, Gelenekler (Nihat Nirun-M. Cihat Özönder) - Bir Kültür Unsuru Olarak Folklor Konusunda Bazı Genel Bilgiler (Ahmet E. Uysal-Umay Günay) - Millî Ahlâk Unsurları (Mübahat Türker-Küyel) - Milli Kültür Unsuru Olarak Hukuk (Ahmet Mumcu) - Millî Kültür Unsuru Olarak Devlet Anlayışı ve Devlet Yapısı (Ergun Özbudun) - Tarımın Türk Kültürüne Etkisi (Ahmet Özçelik) - Askerlik (Suat İlhan) - Spor ve Kültür (Özbay Güven) - Basın-Yayın ve Kitap (Müjgân Cunbur) - Kültür ve Ekonomi Arasındaki Karşılıklı Etkileşim (Yüksel Ülken)