Küresel Kriz Mali Kural ve Türkiye
ISBN 9786055426552
Yayınevi Nobel Akademik Yayıncılık
Yazarlar Kamil Güngör (author)
Kitap Tanıtımı 2007 sonlarından itibaren etkisini önce Amerika'da daha sonra da aşama aşama bütün dünyada gösteren ve 2009'da zirve noktasına ulaşan küresel kriz, 2010 verilerine bakıldığında dünyada ve Türkiye'de etkisini büyük ölçüde kaybetmiştir. Örneğin Türkiye 2010 yılında % 8.9 büyüyerek krizin etkilerini tamamen ortadan kaldırmış ve 739 milyar dolarlık GSMH büyüklüğü ile kriz öncesi son yıl olan 2007 rakamlarını yakalamıştır. Avrupa Birliği ülkeleri ve ABD'de de makro ekonomik dengeler büyük oranda pozitiftir. Bu süreçte esasen anayasal iktisadın kurumsal olarak gündeme getirdiği mali kural krizin bir borç ve buna bağlı bütçe açıkları şekline dönüşmesi ile birlikte yeniden ve daha güçlü bir şekilde gündeme gelmiş, politikacıların sınırsız yetkilerinin siyasi konularda olduğu gibi yasal ya da anayasal kurallara bağlanması gerektiği akademik ve siyasi çevrelerde taraftar bulmuştur. Çalışma, mali kuralın teorik ve iktisadi düşünce okulları çerçevesinde incelenmesi yanında, uygulama örnekleri ile de desteklenmiş, Türkiye'nin kamusal mali sorunları tesbit edilerek, konu yasa tasarısı çerçevesinde analiz edilmiştir. İÇİNDEKİLER Giriş Bölüm 1: Yürütmeye Getirilebilecek Sınırlamalar Tarihi Arka Plan Devlette Değişim İhtiyacı Devletin Sınırları Bütçe Açıkları Realitesi Bütçe Denkliğine İlişkin Yaklaşımlar Ekonomik Anayasa Ve Siyasi Anayasa Ekonomide İnsan Faktörü Bölüm 2: Başlıca İktisat Okullarının Devlet Ve Devletin Fonksiyonlarına İlişkin Yaklaşımları Klasikler Öncesi Klasikler Sonrası Çağdaş İktisadi Düşünceler Diğer Teoriler Bölüm 3: Çeşitli Uygulama Örnekler I. OECD Deneyimi Avrupa Birliği Deneyimi ABD Deneyimi Kanada Deneyimi Brezilya Deneyimi Bölüm 4: Malî Kural Uygulaması Ve Türkiye Osmanlı Devleti Dönemi Gelişmeleri Türkiye Cumhuriyeti Dönemi 1982 Anayasasında Malî Kural Değerlendirme Türkiye İçin Malî Kural Önerisinin Malî Kural Yasa Tasarısı Çerçevesinde İncelenmesi