Kuantum Mekaniği
ISBN 9789750244100
Yayınevi Seçkin Yayıncılık
Yazarlar Fevzi Köksal (author) | Rahmi Köseoğlu (author)
Kitap Tanıtımı Kitap, uzun yıllar Lisans ve Lisans Üstü öğrencilerine 'Kuantum Mekaniği' derslerini anlatan yazarların notlarından, ders anlatımı esnasında öğrencile-rinden gelen sorulardan ve mesleki tecrübelerinden oluşmaktadır. Ayrıca, daha önce yayınladıkları kitaplardan edindikleri deneyimleri de bu kitaba aktarmışlardır. Kuantum mekaniği son otuz yıl içinde hem mühendislik, hem teknoloji, hem de fen bilimleri alanında gittikçe daha önemli olmuştur. Üniversite öğretimimiz ise, bu konuda giderek artan bir mesafe kat etse de hiçbir biçimde yeterli olamamıştır. Örneğin, kuantum tünelleme ve dalga-parçacık ikilemi; mühendislik, teknoloji ve doğa bilimciler için yeterince açıklanamamıştır. Oysa, bugün elektron mikroskopları (geçişli ya da taramalı) ve atomik kuvvet mikroskobu, kuantum tünelleme ve dalga-parçacık ikilemi kullanılarak yapılmıştır. Bu sebeple kuantum, kitap içerisinde pek çok ayrıntı göz önüne alınarak çalışılmış ve açıklanmıştır. Kitapta, anlatılan konuların daha iyi anlaşılması için 131 çözümlü alıştırma, 126 şekil ve 18 tabloya yer verilmiştir. Kitap, kuantum mekaniğini hakkında detaylı bilgi edinmek isteyen herkese hitap etmektedir. Kitapta Bulunan Konu Başlıkları -       Küçük Boyutlu Parçacıklar ve Kuantum Kuramı -       Dalga–Parçacık İkilemi -       Kuantum Mekaniğinin Genel Biçimlenmesi -       Bazı Basit Kuantum Sistemleri (Kuantum Sınırlaması ) -       Bir Boyutlu Sonlu Potansiyeller, Tünelleme ve Harmonik Titreşken -       Halka Üzerinde Dönme Hareketi -       Tek ve İki Elektronlu Atomlar -       Çok Elektronlu Atomlar ve Atomlar Arası Bağlar -       Moleküler Yörüngemsi Kuramı -       Moleküler Simetri -       Moleküler Spektroskopi -       Kuantum Mekaniğinin Yorumlanması ve Ölçme -       Alıştırmaların Çözümleri   (Tanıtım bülteninden)    )