Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davaları
ISBN 9786051463537
Yayınevi Adalet Yayınevi
Yazarlar Nuri Düzgün (author) | Şerafettin Elmacı (author)
Kitap Tanıtımı YAKALAMA VE GÖZALTI TUTUKLAMA ARAMA ELKOYMA HAKİMLERİN HUKUKİ SORUMLULUĞU 466 sayılı Kanundışı Yakalanan veya Tutuklanan Kimselere Tazminat Verilmesi Hakkında Kanunun 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlükten kaldırılması ile -Koruma Tedbirlerine- ilişkin tazminat davaları farklı ve yeni bir boyut kazanmıştır. Her ne kadar 1 Haziran 2005 tarihinden önceki işlemler nedeniyle, 466 sayılı Yasaya göre değerlendirme yapılmakta ise de; biz bu konuyu, karşılaştırmalı olarak açıklamaya, ayrıca yeni CMK 141-144 maddelerinin hukuka uygun olarak değerlendirilmesini istedik. Kitabımızın ilk baskısının büyük ilgi görmesi karşısında ikinci baskısını yapmaya karar verdik. Bilindiği üzere CMKda düzenlenen koruma tedbirleri, kişi hak ve özgürlükleri ile ilgili ihlallerin önlenmesine yönelik düzenlemeler getirmiştir. Bu yasa maddelerine uygunluk, hukuk devletine olan güvenin en önemli unsurudur. Hukukçularımıza, yakalama ve gözaltı, tutuklama, arama, elkoyma işlemlerinde, hukuka uygun olan kriterlerin belirlenmesine katkı sağlamaya çalıştık. Ayrıca Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre, hakimin hukuki sorumluluğunu ve 06. 03. 2014 tarihinde yürürlüğe giren 6526 sayılı Yasa ile yapılan değişiklikleri de ilave ettik. Amacımız hak ihlallerinin olmadığı hukuka bağlı bir düzenin oluşmasına katkı sağlamaktır. Bu nedenle, yasalarımızdaki düzenlemeler ile hukuk devleti ilkeleri, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları dikkate alınarak, uygulamaya ışık tutmak istedik.