Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları
ISBN 9786054490950
Yayınevi Bilge Yayınevi - Hukuk Yayınları
Yazarlar Mustafa Kırmızı (author)
Kitap Tanıtımı Çalışmanın konusu asıl olarak TBK'de düzenlenmiş bulunan konut ve çatılı işyeri kiralarına ilişkin hükümlerdir; ancak TBK'de düzenlenmiş bulunan kira sözleşmesiyle ilgili genel hükümlerin konut ve çatılı işyeri kira sözleşmelerinde de uygulanabilir olması nedeniyle TBK'nin kira sözleşmesiyle ilgili genel hükümleri de çalışmaya alınmıştır. Ayrıca kira sözleşmesiyle ilgili genel açıklamalardan oluşan bir giriş bölümünün de çalışmada yer alması uygun görülmüştür. Çalışmadan sağlanacak yararın çoğaltılması amacıyla çalışmaya dilekçe örnekleri de eklenmiştir. Kitabın dikkat çeken konuları yalnızca uzmanların değil, geniş okur kitlesinin de ilgisini çekecektir. Kitabın Konu Başlıkları 6098 Sayıılı Türk Borçlar Kanunundaki Kira Sözleşmesi ile İlgili Hükümler Kira Sözleşmesi Genel Hükümler Tanımı Kira Süresi Kiraya Verenin Borçları Kiracının Borçları Özel Durumlar Sözleşmenin Sona Ermesi Kiralananın Geri Verilmesi Kiraya Verenin Hapis Hakkı Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları Uygulama Alanı Bağlantılı Sözleşme Kullanma Giderleri Kiracının Güvence Vermesi Kira Bedeli Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Sözleşmenin Sona Ermesi Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Görevli ve Yetkili Mahkeme Görevli Mahkeme Yetkili Mahkeme Dilekçe Örnekleri Kira Bedelinin Belirlenmesi Davası Kira Bedelinin Uyarlanması Davası Gereksinim Yeniden İnşa ve İmar Nedeniyle Tahliye Davası Yeni Malikin Gereksinimi Nedeniyle Tahliye Davası Tahliye Taahhüdü Nedeniyle Tahliye Davası İki Haklı İhtar Nedeniyle Tahliye Davası Kiracının veya Birlikte Yaşadığı Eşinin Aynı İlçe veya Belde Belediye Sınırları İçinde Oturmaya Elverişli Bir Konutu Bulması Nedeniyle Tahliye Davası Temerrüt Nedeniyle Tahliye Davası