Kira Hukuku
ISBN 9789750235474
Yayınevi Seçkin Yayıncılık
Yazarlar Efrail Aydemir (author)
Kitap Tanıtımı Türk Borçlar Yasası ile kira ilişkisi yeniden düzenlenmiş bulunmaktadır. Yeni düzenleme kapsamında, bu kitapta, kira ilişkisinden kaynaklanan konular oldukça yalın bir anlatımla açıklanıp yorumlandığı gibi, duraksamaya neden olabilecek hususlar da örneklendirilmek suretiyle somutlaştırılmıştır. Bu haliyle eldeki eser, hukukçu olmayanların dahi yararlanabilecekleri bir kaynaktır. Kitapta Bulunan Konu Başlıkları - Kira Kavramı ve Kapsamı - Kirada Asıl ve Yan Unsurlar - Kira Sözleşmesinin Tarafları - Kira Sözleşmesinde Şekil - Kirada Süre - Kira Bedeli - Tarafların Hak ve Yükümlülükleri - Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi - Konut ve Çatılı İşyeri Kirasının Sona Ermesi - Kira ile Bağlantılı Konular - Kira Tespiti ve Uyarlama - Kira İlişkisinden Doğan Zararlar - Kirada Usule İlişkin Kurallar - Kira ile İlgili Düzenlemeler - Kiranın İcra Takibi Yoluyla Boşaltılması - Kamu Mallarının Kiralanması - Finansal Kiralama