Kavalalı Mehmet Ali Paşa İsyanı; Mısır Meselesi I. Kısım
ISBN 9789751600035
Yayınevi Türk Tarih Kurumu
Yazarlar Şinasi Altundağ (author)
Kitap Tanıtımı Önsöz Bibliyografya Giriş: 1. Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa ve Suriye'deki emelleri 2. Mısır meselesinin mahiyeti, Mehmet Ali'nin Suriye'ye taaruzu sıralarında, Osmanlı imparatorluğumun ve Avrupa devletlerinin genel durumu I. Kısım; Mısır meselesinin birinci safhası: 1. İbrahim Paşa'nın Suriye'ye taarruzu Suriye ve Anadolu'daki harpleri [ Akkâ muhasarası, al-Zerraa muharebesi ( 14 Ni¬san 1832); Akkâ'nın zaptı (27 Mayıs 1932); Şam'ın zaptı (16 Haziran 1832); Hums meydan muharebesi (8 Temmuz 1832) ; Haleb'in zaptı (15 Temmuz 1832) ; Beylan meydan muharebesi (29 Temmuz 1832); Konya meydan muharebesi (21 Aralık 1832)] 2. Diplomatik müzakereler ve neticeleri: a. Kütahya anlaşması b. Hünkâr İskelesi muahedesi c. Münchengrâtz muahedesi