Kastamonu Basınında Milli Mücadele'nin Yankıları
ISBN 9789751607003
Yayınevi Türk Tarih Kurumu
Yazarlar Mustafa Eski (author)
Kitap Tanıtımı ÖNSÖZ KASTAMONU'DA MATBAANIN KURULMASI VE BASIN YAYIN FAALİYETLERİNİN TARİHÇESİ HAKKINDA GENEL BİLGİ 1. GİRİŞ 2. VİLÂYET MATBAASI'NDA BASILAN YAYINLAR 2.1. Gazeteler 2.2. Dergiler 2.3. Kitaplar KASTAMONU'DA MİLLÎ MÜCÂDELE ÇALIŞMALARINA GENEL BİR BAKIŞ 1. GİRİŞ 2. MÜDAFAA-YI HUKUK CEMlYETl'NÎN KURULUŞU 3. MÜDAFAA-YI HUKUK CEMİYETİ KADINLAR ŞUBESl'NÎN KURULUŞU VE BİR MİTİNG 4. KASTAMONU'DA MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ 5. GENÇLER KULÜBÜ 6. MEHMET AKİF'İN KASTAMONU'YA GELİŞİ 7. İSTİKLÂL MAHKEMELERİ'NlN KURULUŞU 8. HİLÂL-IAHMER (KIZILAY) CEMlYETl'NÎN KURULUŞU 9. HÎLÂL-1 AHMER CEMİYETİ KADINLAR ŞUBESi'NİN KURU¬LUŞU 10. DİĞER DERNEKLER VE KURULUŞLAR 10.1. Muallimler (Öğretmenler) Cemiyeti 10.2. Kadınları Çalıştırma Derneği 10.3. Himâye-i Etfal (Çocuk Esirgeme) Cemiyeti 10.4. Kastamonu İlim Derneği 10.5. İçki ile Mücâdele Derneği 10.6. Himâye-i Ahlâk Derneği 10.7. Hanımlar Musikî Dershanesi 11. SİLÂH VE CEPHANE SEVKIYATI I. ÎNÖNÜ ZAFERİ VE YANKILARI 1. GİRİŞ 2. MUSTAFA KEMAL PAŞA'NIN TELGRAFI 3. ZAFER DOLAYISIYLA MEVLİD OKUTULMASI İL ÎNÖNÜ ZAFERİ VE YANKILARI 1. GİRİŞ 2. ZAFERİN KASTAMONU'DAKİ YANKILARI 2.1. Gençler Kulübü'ndeki Tören 2.2. Halkın Belediye Önünde Toplanması 2.3. Hükümet Meydanı'ndaki Konuşmalar 2.4. Fırka'nın Ziyaret Edilmesi 2.5. Belediye'yi Ziyaret 2.6. Akşam Yapılan Gösteriler 2.7. Zafer Dolayısıyla Çekilen Telgraflar 2.7.1. Mustafa Kemal Paşa'nın Telgrafı 2.7.2. İsmetPaşa'nın Telgrafı 2.8. II. înönü Zaferi Dolayısıyla Mevlid Okutulması 2.9. Kıızyaka Nahiyesindeki Törenler 2.10. İnebolu'da Yapdan Törenler I. DUMLUPINAR ZAFERİ VE YANKILARI 1. GİRİŞ 2. ŞEHİRDEKİ GÖSTERİLER 2.1. Kolordu'nun Ziyaret Edilmesi 2.2. Vilâyet Önündeki Tören 2.3. Diğer Gösteriler ve Törenler 3. YUNANLILARIN VAHŞETLERİ VE PROTESTO GÖSTERİLERİ 30 3.1. Olayları Protesto Mitingi ve Çekilen Telgraf 4. RUMLARIN TAVIRLARI VE ÇEKİLEN BİR TELGRAF 5. PASKALYA TÖRENİNDE NİKOLAKİ'NİN KONUŞMASI İNÖNÜ SAVAŞLARI SIRASINDA HÎLÂL-İ AHMER CEMÎ-YETl'NİN ÇALIŞMALARI 1. GİRİŞ 2. HAPİSHANEDEKİ BAĞIŞ TÖRENİ 3. ÇOCUKLARIN ÖRNEK BAĞIŞLARI SAKARYA SAVAŞI VE YANKILARI 1. GİRİŞ 2. İKİNCİ DÖNEM İSTİKLÂL MAHKEMELERİ'NİN KURULUŞU 3. MUSTAFA KEMAL PAŞA'YA BAŞKUMANDANLIK YETKİSİNİN VERİLMESİ 4. BAŞKUMANDAN MUSTAFA KEMAL PAŞA'NIN EMİRLERİ 5. KASTAMONU'DA TEKÂLİF-I MİLLİYE KOMİSYONUNUN KURULMASI 6. ASKER SEVKIYATI 7. CEPHANE SEVKIYATI VE BİR KAHRAMAN 8. İRŞAD HEYETİ'NÎN KURULMASI 9. SAKARYA SAVAŞI'NDAN ÖNCE YAPILAN BİR MİTİNG 10. MUSTAFA NECATİ BEYİN KIRKÇEŞME KAHVEHANESl'NE GÎDlŞİ 11. GAZİLER HASTAHANESÎNİN KURULUŞU 12. GAZİLERLE HASTAHANEDE YAPILAN MÜLAKAT 13. SAKARYA ZAFERÎNİN YARATTIĞI SEVİNÇ VE TÖRENLER 13.1. Zafer Haberinin Duyulması 13.2. İstiklâl Mahkemesi'ndeki Tören 13.3. Hükümet Önündeki Tören 13.4. Fırka Önündeki Tören 13.5. Namazgah Meydanındaki Tören 13.6. Hastahanelerdeki Gazileri Ziyaret 13.7. Gece Yapılan Gösteriler 14. ZAFER DOLAYISIYLA ÇEKİLEN TELGRAFLAR 14.1. Mustafa Kemal Paşa'nm Telgrafı 14.2. Valinin Mustafa Kemal Paşa'ya Çektiği Telgraf 14.3. Mustafa Kemal Paşa'mn Cevabî Telgrafı 14.4. ismet Paşa'mn Kastamonu Valiliğine Telgrafı 15. SAKARYA SAVAŞI'NIN İLÇELERDEKİ YANKILARI 15.1. Cide 15.2. Çatalzeytin 15.3. Daday 15.4. İnebolu BÜYÜK TAARRUZ VE YANKILARI 1. GİRİŞ 2. BÜYÜK TAARRUZ'UN YANKILARI 2.1. Hüseyin Rauf Bey'in Telgrafı 2.2. Resmî Tebliğ 2.3. 28 Ağustos 1922 Günü Yapılan Gösteriler 2.4. Zafer Duası 2.5. 1 Eylül 1922 Günü Yapılan Gösteriler 2.6. 2 Eylül 1922 Günü Yapılan Gösteriler 3. ZAFER DOLAYISIYLA ÇEKİLEN TELGRAFLAR 3.1. Nurettin Paşa'nm Telgrafı 3.2. Belediye Başkanı Dr. Fazıl Berki Bey'in Cevabı 3.3. Kastamonu Sultanîsi Öğrencilerinin Telgrafı 3.4. TBMM'nin Öğrencilere Cevabî Telgrafı 4. İZMİR'İN ALINMASI 4.1. Açıksöz Gazetesi'nin Haberi Duyurması 4.2. Kastamonu Milletvekili Besim Bey'in Telgrafı 4.3. Zafer Gösterileri 4.3.1. Vilâyet Önündeki Tören 4.3.2.Fırkadaki Tören 4.3.3. Belediye'deki Tören 4.3.4. NamazgahMeydanı'ndaki Tören 4.3.5. Hazret-i Pir'e Gidiş 4.3.6. Geceki Törenler 5. BURSA'NIN ALINMASI VE ŞEHİRDEKİ YANKILARI 5.1. Dahiliye Vekâleti'nden Gelen Telgraf 5.2. Şehirdeki Gösteriler 5.3. Belediye Başkam Dr. Fazıl Berki Bey'in Konuşması 6. ŞEKERCİ KARDEŞLERİN BAĞIŞI 7. ZAFERLERİN İLÇE VE NAHİYELERDEKİ YANKILARI 7.1. Araç 7.2. Cide 7.3. Taşköprü 7.4.Akkaya 7.5. Küre 8. İSTANBUL'UN GERİ ALINMASI 8.1. Belediye'deki Tören MÎLLÎ MÜGÂDELE'DE KADINLARIN ÇALIŞMALARI 1. GİRİŞ 2. ŞEHİT ŞERİFE BACI 3. ÇERKEŞ YOLUNDA BİR NİNE 4. CEPHANE TAŞIYAN BİR ŞEHİT KARISI 5. KADINLARIN SERGİ VE KONSER DÜZENLEMELERİ 6. TOSYALI NAZİFE HANIM 7. HATİCE HANIMIN ÖRNEK DAVRANIŞI 8. KADINLARIN GAZİLERİ ZİYARETİ BİBLİYOGRAF