Karamanoğulları Dönemi Mimarisi
ISBN 9789751618517
Yayınevi Türk Tarih Kurumu
Yazarlar Osman Nuri Dülgerler (author)
Kitap Tanıtımı Anadolu'ya Türklerin gelmeleri, Selçuklularla başlamıştır. Selçuklularla birlikte birçok Türk boyuda Anadolu'ya gelmiş, her gelen boy bünyesinde uygun bir bölgeye, Selçuklu sultanlarınca yerleştirilmişlerdir. Dönemin siyasi anlayışına bağımlı olarak, bu boyların elde ettikleri topraklar kendilerine tımar olarak verilmiştir. Böylece Selçuklu sınırlarının güvenliği de bir ölçüde sağlanmıştır. 1243 Kösedağ savaşından sonra merkezi otoritenin bu beylikler üzerinde nüfuzu azalmış, yer yer beyliklerle mücadele başlamıştır. Bu beyliklerden biri de Karamanoğulları'dır. Karamanoğulları Moğol baskısını kabul etmeyerek daha çok bağımsız yaşamaya özen göstermişlerdir. Selçuklular'ın yıkılmasıyla tahtın varisi olarak kendilerini görmüşler, bu yolda uğraşı vermişlerdir. Ancak Osmanlılar'ın daha sistematik olarak gelişmeleri sonucu ikinci plana düşmüşlerdir. Karamanlılar mimarilerinde öncelikle Selçuklu geleneğini sürdürmüşler bunu geliştirmişler iç mekan, dış mekan ilişkisini kurmaya çalışmışlar, bunda da bir ölçüde başarılı olmuşlardır. Özellikle cephelerde üçüncü boyut dinamizmine büyük önem vermişlerdir. Son dönemlerinde Osmanlılar'la olan yakın ilişkiler sonucu, Karamanlı mimarisinin Osmanlılar'dan etkilenmesi gündeme gelmiştir. Bu ilişkileri sağlıklı bir biçimde kurabilmek için öncelikle, Karamanoğulları'nın egemenlik alnına giren bölge, köy ve yayla ölçeğine kadar taranmış, bulunan yapıtlar tek tek ölçülmüş, yazılı belgeler taranarak sebep sonuç ilişkileri kurulmaya çalışılmıştır.