İşletme Bilimine Giriş
ISBN 9786053778837
Yayınevi Beta Basım Yayın
Yazarlar Esin Can Mutlu (author) | Yasemin Bal (author) | Pınar Büyükbalcı (author)
Kitap Tanıtımı Birinci Kısım: İşletme Bilimine Giriş Birinci Bölüm: İşletme Bilimi ve İşletmeyi Tanıyalım İkinci Bölüm: İşletmenin Amaçları, İşlevleri, Türleri İkinci Kısım: İşletmenin Fonksiyonlar Açısından İncelenmesi Birinci Bölüm: İşletmenin Temel Fonksiyonu: Yönetim İkinci Bölüm: İşletmenin Değer Yaratan Gücü: İnsan Kaynakları Yönetimi Üçüncü Bölüm: İşletmeye Değer Yaratmak: Pazarlama Fonksiyonu Dördüncü Bölüm: İşletmenin Faaliyetlerine Kaynak Bulma: Finansman Beşinci Bölüm: İşletmelerde Bilgi ve Ölçme Sistemi: Muhasebe Altıncı Bölüm: İşletmelerde Verimlilik: Üretim Yönetimi Fonksiyonu Üçüncü Kısım: İşletmenin Çevresi-Büyüme Güdüleri ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Birinci Bölüm: İşletme Çevresinin Tanımı ve Çevresel faktörlerin Yönetilmesi İkinci Bölüm: Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramı ve Sınıflandırılması.