İş Kazası veya Meslek Hastalığından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davaları
ISBN 9786055633417
Yayınevi Adalet Yayınevi
Yazarlar Ali Güneren (author)
Kitap Tanıtımı Bedensel Bütünlüğün Zedelenmesinden Kaynaklanan Tazminat Davaları Destekten Yoksun Kalma Tazminat Davaları Ölüm veya Ruhsal Bütünlüğün Zedelenmesinden Kaynaklanan Manevi Tazminat Davaları Açıklama - Yorum Yargıtay'ın en Son Örnek Kararları İş Kazası veya Meslek Hastalığından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davaları, isimli bu eser, iş kazaları ve meslek hastalıklarının dolayısıyla konusuna giren uyuşmazlıkların ülkemizdeki sosyal, ekonomik ve özellikle teknolojik gelişmelere paralel olarak artması ve bu kapsamda bir başvuru kitabının bulunmaması, uygulamada görülen yanlışlıklar karşısında uyuşmazlıkların çözümüne bir ölçüde katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır. Eser; 1- Bedensel Bütünlüğün Zedelenmesinden Kaynaklanan Maddi Tazminat Davaları, 2- Destekten Yoksun Kalma Tazminat Davaları, 3- Ölüm veya Ruhsal Bütünlüğün Zedelenmesinden Kaynaklanan Tazminat Davaları, olmak üzere üç kitaptan oluşmaktadır. Günümüzün ağır ekonomik koşullarında üç ayrı kitabın dizgi ve basım işlerinin maliyeti artıracağı göz önünde tutularak üç ayrı kitap bir cilt içinde sunulmuş, böylece okuyucunun üç ayrı kitaba daha az giderle sahip olması sağlanmıştır. Bu eserde, her üç tazminat davası, özellikle uygulama yönüyle ele alınmış, uygulayıcılara yararlı olacağı inancıyla usul konularına ayrıca yer verilmiş, gerekli görüldükçe öğretinin görüşüne de değinilmiştir. Başta HGK. ve 21. HD. kararları olmak üzere onbinlerce Yargıtay kararı titizlikle gözden geçirilerek örnek nitelikte olanlar ilgili bölümün sonuna konulmuş, kitabın sonuna ayrıntılı bir kavram dizini eklenmiştir.