İngilizce YDS Özet
ISBN 9789944216845
Yayınevi Delta Kültür Yayınevi
Yazarlar Osman Çetin (author)
Kitap Tanıtımı Bu kitap, geçmiş yıllarda çıkmış YDS, KPDS, ÜDS ve KPSS sorularına dayalı olarak hazırlanmış-tır. Konular, 2000 yılından bugüne kadar çıkmış sorular dikkate alınarak sistematik bir biçim-de verilmiştir. Sınavda soru ve cevapları dikkatli bir şekilde inceleyen herkesin yeterli puanı alabilmesi için gerekli sınav stratejilerini ve soru çözüm tekniklerini içermektedir. Sınavlarda başarılı olabilmek için mümkün olabildiğince okuma çalışması yapmak gerekmek-tedir. Sınavlara okuma çalışması yaparak hazırlanan kişilerin kelime bilgilerini geliştirdikleri ve bilgiyi kalıcı hale dönüştürdükleri unutulmamalıdır.