İflasın Ertelenmesi; Konkordato Sıra Cetveli İhalenin Feshi
ISBN 9786055633431
Yayınevi Adalet Yayınevi
Yazarlar Mahmut Bilgen (author)
Kitap Tanıtımı İflasın ertelenmesi, borca batık olmasına rağmen, bu durumdan kurtulma imkanı görülen sermaye şirketleri veya kooperatiflere tanınan, borçluyu olduğu kadar alacaklıların yararını de koruyan, istihdam, vergi geliri ve piyasaya olan etkilerinden ötürü sosyal ve kamusal işlevleri de bulunan bir kurumdur. İcra ve İflas Kanununda 4949 sayılı Kanunla konkordato kurumunda yapılan değişiklik sonucu konkordatonun en çok 3 artı 2 ay içinde tasdik edilme zorunluluğunun getirilmesi ve 5 aylık sürenin sonunda - ihtiyati tedbir yoluyla da olsa, borçluya karşı başlamış olan takiplerin, konkordato mühletinin bitiminden sonraki dönem içinde durdurulmasına veya borçluya karşı yeni takip yapılamayacağına karar verilemez - şeklinde getirilen hüküm -m. 287/son - karşısında konkordato yoluna başvurmak fiilen çok güçleşmiştir. İflasın ertelenmesi yoluna başvurmanın sade ve kolay olması, ayrıca teminatı da gerektirmemesi karşısında İsviçre de çok az başvurulan bu yola ülkemizde büyük ölçüde başvurular olmuş, ayrıca Dünyada başgösteren küresel krizin etkisiyle de başvuru sayısında artmalar olmuştur. Yeniden gözden geçirilerek güncelleştirilen kitabımızda iflasın ertelenmesi kurumu yanında, konkordato, uzlaşma yolu ile yeniden yapılandırılma, sıra cetveli, satış, ihalenin feshi, paylaştırma, yargılama usulü gibi konular da detaylı olarak incelenmiştir.