İçtihatlı Türk Medeni Kanununa Göre Kurulan Yeni Vakıfların Mevzuatı
ISBN 9786054144778
Yayınevi Adalet Yayınevi
Yazarlar M. Serhat Yener (author)
Kitap Tanıtımı Vakıflar Mevzuatında yapılan değişiklikler dikkate alınarak yeniden düzenlenen Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan Yeni vakıfları ilgilendiren başta 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri ile bir kısmı mülga 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin yürürlükte olduğu tarihlerde verilmiş, emsal nitelikteki Yargıtay Kararlarıyla güncel diğer Yargıtay Kararları ve özetlerinden oluşan bu derlemenin tüm hukukçular ve yeni vakıflarla ilgilenenlere faydalı olması dileği ile