Hüseyinzade Ali Bey
ISBN 9789751610294
Yayınevi Atatürk Kültür Merkezi Yayınları
Yazarlar Ali Haydar Bayat (author)
Kitap Tanıtımı Önsöz Giriş Hayatı, Doğumu ve Azerbaycan'daki Tahsili Türkiye Yılları Şahsiyeti Sanatı Türkçülüğü ve Türkçülük Tarihindeki Yeri Hüseyinzâde Ali Bey'e Ait Anekdotlar ESERLERİ Hayat Gazetesi'ndeki Yazıları Füyûzât Mecmuasındaki Yazıları Edebî Eserleri Tıbbî Eserleri Şiirleri Makaleleri Hüseyinzâde Ali Bey'in Aile Şeceresi Ek-1 (Numune Mektebi) Ek-2 (1916 Ocak Ayında Berlin'de Türk Kavimler Kongresi'ne Sunduğu Tebliğ) Ek-3 (14 Ağustos 1917'de Stockholm'de Milletlerarası Sosyalist Konferansı 'na Sunduğu "Milliyet ve Çoğunluk" adlı tebliğin özeti Ek-4 (26 Şubat 1926'da Bakû 7 Ekoloji Kongresi'nde tuttuğu notların özeti BİBLİYOGRAFYA - Hüseyinzâde Ali Bey'in Türkiye'de Yayınladığı Eserleri - Hüseyinzâde Ali: Kefalet yahud Vefakâr Dostlar (F. Schiller'den Nazmen Tercüme) - Hüseyinzâde Ali: Garbın İki Destanında Türk - Hüseyinzâde Ali: Faust (Goethe'den tercüme) - Hüseyinzâde Ali: Servet-i Milel ya da Milletlerin Zenginliği (Adam Smith'den tercüme) - Hüseyinzâde Ali ve Kemal Cenap: Tıp Lügati (A harfi 595 madde) MAKALELER Ömer Hayyam Hayyam Mektub-i Mahsus Öksüz yahud Son Buse Azerbaycan'da Düşündüklerim Gazi Askerimize Eski Türk Coğrafyasına Dair General Odişelizedze'nin Mektubu Şark Kadınlığı ve Şark Kadını Mecmuası Tıp Fakültesi'nin Haydarpaşa Tepelerinden İstanbul'a Nakli Elzemdir Bir Tahattur Abdullah Cevdet İttihat ve Terakki Nasıl Kuruldu? Ubeydullah Efendi'nin Oynadığı Roller Yayınlanmamış Yazılarından Mektephane Tenâküs-ı Nüfûs Meselesi, Emraz-ı Zührevîye Sifilomani ve Frengiye Dair Bilgilerimizin Tarihinden Bir Nebze DİZİN RESİMLER