Hayriyye-i Nabi
ISBN 9789751606815
Yayınevi Atatürk Kültür Merkezi Yayınları
Yazarlar Mahmut Kaplan (author)
Kitap Tanıtımı Önsöz Giriş: Nâbî'nin Hayriyye'sinden Önce Yazılan Manzum Nasihat-nâmeler A. Nasihat-Nâmenin Tanımı B. Nasihat-Nâmelerin Sınıflandırılması 1. Konularına Göre Nasihat-Nâmeler 2. Nazım Şekillerine Göre Nasihat-Nâmeler 3. Telif veya Tercüme Oluşlarına Göre Nasihat-Nâmeler C. Manzum Nasihat-Nâmelerin Kaynakları D. Nâbî'den Önce Manzum Nasihat-Nâme Yazan Şairler ve Eserleri E. Manzum Nasihat-Nâmelerde Yer Alan Konular I. BÖLÜM NÂBÎ'NİN YETİŞTİĞİ SOSYAL VE EDEBÎ ÇEVRE, HAYATI ESERLERİ VE EDEBÎ KİŞİLİĞİ a. Nâbî'nin Yetiştiği Sosyal ve Edebî Çevre b. Nâbî'nin Hayatı c. Nâbî'nin Eserleri d. Nâbî'nin Edebî Kişiliği II. BÖLÜM HAYRİYYE a. Hayriyye-i Nâbî'nin Muhtevası b. Hayriyye'de Nâbî'nin Din ve İbadet Anlayışı c. Hayriyye'ye Göre Nâbî'nin Ahlâk Anlayışı ve Örnek İnsan Tipi d. Hayriyye'de Nâbî'nin İlim Anlayışı ve İlimlere Bakışı e. Hayriyye'de Nâbî'nin Tasavvuf Anlayışı ve Devrindeki Tarikat Şeyhlerini Eleştirisi f. Hayriyye'nin Yazıldığı Dönemde İstanbul ve Taşranın Durumu g. Hayriyye'de Nâbî'nin Osmanlı Devleti Kurumlarına Bakışı Ayanlık Paşalık Kurumu Kadılık ve Kassamlık Kazaaskerlik Eminlik Tevliyyet h. Hayriyye'de Nâbî'nin Şiir Anlayışı ı. Hayriyye'nin Dil ve Üslup Özellikleri i. Hayriyye Hakkında Bugüne Kadar Yazılanlar SONUÇ Bibliyografya Karşılaştırılan Hayriyye Nüshaları Hayriyye'nin Diğer Nüshaları Hayriyye'nin Paris Baskısı Metin Teşkilinde İzlenen Yol Hayriyye-i Nâbî (Metin) Dizin