Genel Sağlık Sigortası; Uygulama Rehberi
ISBN 9786055980825
Yayınevi Adalet Yayınevi
Yazarlar İsa Karakaş (author)
Kitap Tanıtımı Kırk yıldan beri ülkemizin gündeminde bulunmasına karşın ancak 2008 yılının ikinci yarısından sonra uygulanacak olan genel sağlık sigortası, bireysel bazda toplumu oluşturan tüm şahısları tek tek yakından ilgilendirmekte ve kapsamaktadır. Diğer yandan bu sigorta kolu ister özel sektörde ister kamu sektöründe olsun sağlık alanında faaliyet gösteren sağlık hizmeti sunucuları ile ilaç sektöründe faaliyet gösteren tüm eczacılar, sağlık çalışanları ile sağlık sektöründe faaliyet gösteren diğer bütün kesim ve kişilerin çok yakından bilmesi ve takip etmesi gereken konuların başında gelmektedir. Sosyal güvenlik reformu ile getirilen yeniliklerin başında hiç kuşkusuz genel sağlık sigortası uygulaması gelmektedir. Henüz yeni uygulamaya girecek olan bu sigorta koluna münhasıran piyasada doğal olarak hiçbir kitap bulunmamaktadır. Bu anlamda Genel Sağlık Sigortası Uygulama Rehberi adı altında kaleme alınan bu kitap alanında ilk rehber eser olma özeliğini taşımaktadır. Çalışma hayatı içinde bulunan sosyal güvenlik uygulayıcısı olarak her daim öncelikli görevimin rehberlik ve eğitimin geldiği bilinci ile özelikle herkesin çok kolaylıkla anlayabileceği şekilde bu kitap dizayn edilmiştir. Okuyucunun sıkılmadan ve bazı teknik terimlerin ne olduğunu araştırarak zaman kaybetmeden yararlanabilmesi için öncelikle Genel Sağlık Sigortası Uygulamasına İlişkin Temel Kavramlar Sözlüğüne yer verilmiştir. Akabinde kitabın Birinci Bölümünde genel sağlık sigortası uygulamasında yeni kurumsal örgütlenme ile sağlık harcamalarının Kurum uygulamasında yeri irdelenmiştir. İkinci Bölümde ise genel sağlık sigortası uygulamaları sorulu-cevaplı olarak açıklanmıştır. Kitabın üçüncü bölümünde ise özelikle sağlık hizmeti sunucuları ile ilaç sektöründe faaliyet gösteren tüm eczacılar, sağlık çalışanları ile sağlık sektöründe faaliyet gösteren diğer bütün kesim ve kişilerin çok yakından bilmesi gereken genel sağlık sigortasına ilişkin mevzuata yer verilmiştir. Özel sağlık hizmeti sunucuları için hayati ehemmiyet arz eden ve henüz yeni 15. 04. 2008 tarihli resmi gazete- yayımlanan Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğe de yer verilerek kitap, daha fonksiyonel hale getirilmiştir. Kitabın son bölümünde ise sağlık hizmeti sunucuları ile ilaç ve medikal sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar, sigortalılar ile diğer ilgili kişilerin uygulamada yararlanabileceği form-belge ve diğer yararlı bilgilere yer verilmiştir.