Genel Adap ve Aile Düzenine Karşı İşlenen Suçlar
ISBN 9789753472852
Yayınevi Seçkin Yayıncılık
Yazarlar Cengiz Otacı (author)
Kitap Tanıtımı Hakim Cengiz Otacı, Genel Adap ve Aile Düzenine Karşı İşlenen Suçlar adlı kitabını, Türk Ceza Kanununun konuyla ilgili maddeleri üzerine yayınlanmış fazla kaynak olmaması nedeniyle kaleme almıştır. Toplum ahlakı, kanun koyucunun korumayı hiçbir zaman ihmal etmediği bir alan olmuştur. Modernleşmekte olan toplum ile bazı ahlaki değerlere bakış açısı da farklılaşmış; bu da umumi adap konusundaki yasa düzenlemelerinde bazı yenilikler yapılmasını gerekli kılmıştır. Otacı?nın kaynağını bu konuda işlenen suçlardan alan kitabı, tüm bu yenilikleri de detaylı bir biçimde aktarmaktadır.