Eski ve Yeni Vakıflar Mevzuatı
ISBN 9786051463346
Yayınevi Adalet Yayınevi
Yazarlar Kazım Uslu (author)
Kitap Tanıtımı I--ÜST MEVZUAT-1 1--İNSAN HAKLARININ VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞME (İlgili Hükümler)-1 2--TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI (İlgili Hükümler)-1 II--YASALAR-5 1--TÜRK MEDENİ KANUNU (İlgili Hükümler)-5 2--VAKIFLAR KANUNU-29 3--DERNEK VE VAKIFLARIN KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE İLİŞKİLERİNE DAİR KANUN-85 4--VAKIFLAR UMUM MÜDÜRLÜĞÜ VAZİFE VE TEŞKİLÂTI HAKKINDA KANUN-90 5--SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU-92 6--BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ TANINMASI HAKKINDA KANUN-101 III--KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME-103 IV--TÜZÜKLER-105 1--TÜRK MEDENİ KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE KURULAN VAKIFLARIN TESCİL VE İLANI HAKKINDA TÜZÜK-105 2--KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT ESERLERDEN FAYDALANMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TÜZÜK-108 V--YÖNETMELİKLER-111 1--VAKIFLAR YÖNETMELİĞİ-111 2--5737 SAYILI VAKIFLAR KANUNUNUN GEÇİCİ 11. MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK-172 3--BAŞBAKANLIK VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN YÖNETMELİĞİ-177 4--VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI GÖREV, ÇALIŞMA, USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK-183 5--VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARININ RESTORASYON VEYA ONARIM KARŞILIĞI KİRAYA VERİLMESİ İŞLEMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK-214 6--DERNEK, VAKIF, BİRLİK, KURUM, KURULUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEKKÜLLERE GENEL YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN BÜTÇELERİNDEN YARDIM YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK-231 7--KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINCA YEREL YÖNETİMLERİN, DERNEKLERİN VE VAKIFLARIN PROJELERİNE YAPILACAK YARDIMLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK-235 8--SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARINA YAPILAN ŞARTLI BAĞIŞLARDAN YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİNE BURS VERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK-242 9--SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK-246 10--VAKIF TAŞINMAZ MALLARIN ENVANTERİNİN YAPILMASI YENİ KÜTÜKLER İLE SİCİL FİŞLERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK-249 11--VAKIF YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ-263 12--DERNEK, VAKIF, SANDIK VE DİĞER KURULUŞLARDAN BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE AKTARIM HAKKINDA YÖNETMELİK-283 13--VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI İHALE YÖNETMELİĞİ-292 14--TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ-345 15--VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSEKÖĞRENİM BURS YÖNETMELİĞİ-347 16--DERNEK, VAKIF, BİRLİK, KURUM, KURULUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEKKÜLLERE GENEL YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN BÜTÇELERİNDEN YARDIM YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK-350 17--DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BÜTÇESİNİN -DERNEK, VAKIF VE BENZERİTEŞEKKÜLLERE YARDIM- ÖDENEĞİNİN DAĞITIM ESASLARINI GÖSTERİR YÖNETMELİK-354 18--CAMİ YAPTIRACAK VEYA ONARACAK DERNEKLERE VE KÖYLERE YAPILACAK YARDIMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK-357 19--VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜZELER YÖNETMELİĞİ-360 20--VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FON YÖNETMELİĞİ-374 21--VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ-393 VI--GENELGE/TEBLİĞLER-397 1--VAKIF ÜNİVERSİTELERİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİNİ DESTEKLEMEK AMACIYLA DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI BÜTÇESİNDE YER ALAN ÖDENEKTEN YAPILACAK YARDIMLARIN USUL VE ESASLARI-397 2--VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ TANINMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ-403 3--VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE 5737 SAYILI VAKIFLAR YASASININ UYGULANMASINA DAİR GENELGE -412 4--VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE GÜNCELLENEN VE KALDIRILAN TALİMATLARA İLİŞKİN GENELGE-414 5--TAPU VE KADASTRO MÜDÜRLÜKLERINCE 5737 SAYILI VAKIFLAR YASASININ UYGULANMASINA İLIŞKIN GENELGE-421 6--VAKIF İŞLEMLERİNE YÖNELİK TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ GENELGELERİ-424 VII--DİĞER YASALARIN VAKIFLARA İLİŞKİN (İLGİLİ) HÜKÜMLERİ-441 1--YERALTI SULARI HAKKINDA KANUN-441 2--GELİR VERGİSİ KANUNU-443 3--VERGİ USUL KANUNU-455 4--DAMGA VERGİSİ KANUNU-459 5--HARÇLAR KANUNU-466 6--DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN-471 7--GECEKONDU KANUNU-475 8--SULAR HAKKINDA KANUN-476 9--EMLAK VERGİSİ KANUNU-478 10--NOTERLİK KANUNU-483 11--BAZI DERNEK VE KURUMLARIN BAZI VERGİLERDEN, BÜTÜN HARÇ VE RESİMLERDEN MUAF TUTULMASINA İLİŞKİN KANUN-484 12--SEYAHAT ACENTALARI VE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ KANUNU-485 13--HUSUSİ HASTANELER KANUNU-488 14--DEVLET DENETLEME KURULU KURULMASI HAKKINDA KANUN-489 15--YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU-490 16--TAPU KANUNU-499 17--YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU-500 18--SOSYAL HİZMETLER KANUNU-513 19--YARDIM TOPLAMA KANUNU-515 20--KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU-517 21--DEVLET İHALE KANUNU-521 22--KAMULAŞTIRMA KANUNU-526 23--İMAR VE GECEKONDU MEVZUATINA AYKIRI YAPILARA UYGULANACAK BAZI İŞLEMLER VE 6785 SAYILI İMAR KANUNUNUN BİR MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN-529 24--KONUT İNŞAATINDA VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE YAPILACAK YATIRIMLARDA VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNA VE MUAFLIKLARI TANINMASI HAKKINDA KANUN-536 25--KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU-537 26--KATMA DEĞER VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARI KULLANMALARI MECBURİYETİ HAKKINDA KANUN-543 27--İMAR KANUNU-544 28--EMNİYET TEŞKİLATI KANUNU-545 29--ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ TEŞEKKÜLLERİN KURULMASI HAKKINDA KANUN-546 30--TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME VAKFI KANUNU-548 31--KADASTRO KANUNU-550 32--MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU-555 33--MEZARLIKLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN-557 34--MERA KANUNU-558 35--BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU-561 36--HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARINDEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİKANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN-565 37--KAMU İHALE KANUNU-570 38--KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN-585 39--ORMAN KANUNUNA BAZI HÜKÜMLER EKLENMESİNE VE BU KANUNUN BİRİNCİ MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN-588 40--KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEŞKİLÂT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN-590 41--KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU-593 42--DERNEKLER KANUNU-596 43--SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU-598 44--KURUMLAR VERGİSİ KANUNU-603 45--ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU-611 46--BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU-613 47--YUNUS EMRE VAKFI KANUNU-617 48--SİGORTACILIK KANUNU-624 49--ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN-630 50--FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU-633 51--SAYIŞTAY KANUNU-634 52--TÜRK TİCARET KANUNU-635 53--BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMAS