Eser İnşaat Yapım Sözleşmeleri
ISBN 9786051462325
Yayınevi Adalet Yayınevi
Yazarlar İzzet Karataş (author)
Kitap Tanıtımı Elinizdeki kitap, 2004 ve 2009 yıllarında ilk ve ikinci baskısı yapılan -Eser (İnşaat Yapım) Sözleşmeleri- isimli yapıtın üçüncü baskısıdır. Türk Borçlar Kanunu m. 470de yapılan tanıma göre -Eser sözleşmesi, yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi, işsahibinin de bunun karşılığında bir berdel ödemeyi üstlendiği sözleşmedir-. Bu tanımdan anlaşılacağı üzere eser sözleşmesi, günlük hayatımızda her an karşılaştığımız bir sözleşme türüdür. Örneğin; bir boya-badana yaptırma işi, eser sözleşmesine konu teşkil edeceği gibi, terziye elbise diktirmek veya arsa payı karşılığı inşaat yapım işi de eser sözleşmesinin konusunu teşkil eder. Kitabın ikinci baskısından sonra, Borçlar Kanununda önemli değişiklikler yapılmış, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 01. 07. 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Dolaysıyla -Eser (İnşaat Yapım) Sözleşmeleri- isimli kitabın, yeni Türk Borçlar Kanununa uygun düzenlenmesi, hayatiyetini bu şekilde devam ettirmesi zorunluluğu doğmuştur. Bu vesile ile mevcut kitabın yeniden gözden geçirilerek okuyucuya sunulması fırsatı da elde edilmiştir. Fakat üçüncü baskıda da kitabın anlatım düzeninde değişiklik yapılmamış, eser sözleşmeleri kuruluşundan başlanarak, sona ermesi ve sona ermesinin sonuçları, bu arada vazgeçilmez yan konularıyla (özellikle ceza koşulu ile) birlikte incelenmiştir. Daha önce de belirtildiği üzere, kitaptaki görüşlerin bilimsel bir iddiası yoktur. Amaç; günlük yaşamımızı çok ilgilendiren ve diğerlerine göre daha karmaşık olan bir konuda (eser sözleşmelerinde) uygulayıcılara Yargıtay kararları ışığında bilgi sunmaktır. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa göre düzenlenmiş ve gözden geçirilerek yenilenmiş bu baskının da uygulayıcılara yararlı olacağını görmek beni mutlu edecektir