Erzurum Aşıklık Geleneği
ISBN 9789753386184
Yayınevi Akçağ Basım Yayım Pazarlama
Yazarlar Ali Berat Alptekin (author)
Kitap Tanıtımı Aşıklık geleneğinin Erzurum'da, değişme şartlarına intibak ederek canlılığını sürdürdüğü bir vakıa olarak ortadadır. Uyanık, zeki ve yaratıcı olan yöre aşıkları, karşılaştıkları menfi şartlara rağmen, sanatlarını ısrarla icra ederek geleneği yaşatmaktadırlar. Aşık ve dinleyici birbirini tamamlar. Geleneğin devam etmesinde aşıklar kadar önemli olan dinleyici kitlesinin aşıklara ilgisi, geleneğin etkili ve değişmez unsurudur. Aşıklar, dinleyici çevreye, geleneğin icra zeminleri yanında, kitle iletişim araçlarını da kullanarak ulaşmaktadır. Böylece gelenek, Erzurum dışına taşarak bütün ülkeye hitap etmektedir. Erzurum'da aşıklara ve aşıklığa duyulan sıcak ilginin taşıdığı canlılık, geleneğin en sağlam yaşama zemini olarak ayaktadır.