Ekonometriye Giriş
ISBN 9786054798414
Yayınevi Dora Yayıncılık
Yazarlar Mustafa Sevüktekin (author)
Kitap Tanıtımı Ekonometriyi Anlamak: Günlük hayatımızda ekonometri, Ekonomide ölçme ve ekonometri, Ekonometrinin tanımı, Ekonometrisyen kimdir? Ekonometri disiplinleri Ekonomide Yöntem: Ekonometrik Bir çalışmanın aşamaları, araştırma konusu: kavramsal model, matematiksel model... Olasılık ve Dağılım Teorisi İstatistiksel Tahmin Ve Hipotez Testi Değişkenlerarası Betimsel İstatistiksel Analizler Basit Doğrusal Regresyon Modeli En Küçük Kareler Tahmincilerinin Özellikleri Aralık Tahmini Ve Hipotez Testleri Çoklu Regresyon Modelinde Tanımlama Ve Tahmin Çoklu Regresyonda Tahmincilerinin İstatistiksel Özellikleri Ve Aralık Tahmini Çoklu Regresyonda Hipotez Testleri, Uyumun İyiliği Ve Model Değerlendirme Kriterleri Nitel Değişkenli Regresyon Modelleri