Ekonometrik Zaman Serileri Analizi
ISBN 9786054485222
Yayınevi Dora Yayıncılık
Yazarlar Mustafa Sevüktekin (author) | Mehmet Çınar (author)
Kitap Tanıtımı 1. Zaman Serisi Kalıpları 2. - Zaman Serisi Süreçleri 3. - Fark Denklemleri İle Zaman Serisi Modelleri Analizi 4. - Doğrusal Zaman Serisi Modelleri 5. - Durağanlık Analizi: Korelogram Testi 6. - Durağanlık Analizi: Birim Kök Testi 7. - Durağanlık Analizi:Yapısal Kırılma Testi 8. - Vektör Otoregresif Modeller 9. - Eştümleşme ve Hata Düzeltme Modelleri