Dil Güşa
ISBN 9789753895132
Yayınevi Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları
Yazarlar Kaygusuz Abdal (author)
Kitap Tanıtımı Biz bu çalışmamızda Kaygusuz'un "Dil-güşa: Gönül anahtarı"nı ele alıyoruz. Eserin; tarihi, dini, edebi ve folklorik öneminin yanı sıra insanları birlik ve beraberliğe çağıran ilkelerle günümüz kültüründe yeni sentez ve yorumlar sağlayabileceğini de söyleyebiliriz. Eserin hazırlanmasında,Hacı Bektaş'ta ikamet eden Veliyettin Ulusoy'un özel kütüphanesinde bulunan "Mecmu'a-i Resail" nüshası esas alınmıştır. Bu nüsha; A. Ankara Genel Kitaplığı nüshası, B. D: İstanbul Süleymaniye Kütüphanesi Düğümlü Baba nüshası ve C. M: Almanya -Marburg nüshaları ile edisyon kritiğe tabi tutulmuştur. Dil-güşa "Mecmu'a-i Resail"in 24b-44a varakları arasında yer almaktadır. Bu risalenin baş kısmında kırmızı mürekkeple besmeleden sonra müstensih tarafından Farsça olarak; "Bu kitabın adı Dil-güşa'dır. Derviş, Peygamberin (hicretin) dokuz yüzüncü yılında Rum vilayetinin Kastamonu şehrinde ve Emir İsfendiyar bey (1392-1440) zamanında bu kitabı kaleme almıştır. Allah en doğrusunu bilendir." ifadesi yer almaktadır.