Destanın Yapısı
ISBN 9789751609908
Yayınevi Atatürk Kültür Merkezi Yayınları
Yazarlar Şakir İbrayev (author)
Kitap Tanıtımı İÇİNDEKİLER SUNUŞ AKTARMACININ ÖNSÖZÜ BAŞLANGIÇ I. BÖLÜM KAHRAMANLIK DESTANLARININ TARİHÇESİ - Kazak Destanlarının Araştırılması - Kazak Destanlarını Tür Bakımından Bölümlere Ayırma Meselesi II.BÖLÜM KAZAK DESTANLARININ DESTAN SANATI VE TİPOLOJİSİNİN MESELELERİ - Tarihî Destan Sanatının Tipolojik Esasları - Tarihî Destan Sanatı ve Sanat Yapısı III. BÖLÜM DESTANLAR VE ESKİ KAHRAMANLIK DESTANLARI - Destanın Ezeli Kaynağı - Türlerin Bağları IV. BÖLÜM KAHRAMANLIK DESTANLARINDA ZAMAN - Destandaki Zaman ve Onun Türleri - Destancı Zamanı V.BÖLÜM DESTANDA MEKÂN - Destanda Mekân Kavramı - Mekânın Sanat Yönü VI. BÖLÜM EPİK DEVİR - Tarihî Gerçek ve Epik Zaman - Noğay Dönemi: Epik Anlamı ve Çevresi - Boylar Çerçevesindeki Zaman VII. BÖLÜM DESTAN ZAMANI GELENEĞİ - Gelenek ve Zaman - Destan Devri - Kahramanlık Devri - Kahraman Tipi VIII. BÖLÜM DESTANIN KONUSU VE SANAT YÖNÜ - Konu ve Motif - Konu Epizotları (Tipolojik Motifler) - Motif ve Estetik Yapı SONUÇ VEYA TOPLU DEĞERLENDİRME METİNLERİN DİZİNİ