Çengi / Kafkas / Süleyman Musli; Ahmet Midhat Efendi Bütün Eserleri 5
ISBN 3003562100741
Yayınevi Türk Dil Kurumu
Yazarlar Ahmet Mithat Efendi (author)
Kitap Tanıtımı Eser, XIX. yüzyılın önde gelen isimlerinden biri olan Ahmet Midhat Efendi'nin Çengi, Kafkas ve Süleyman Muslî adlı romanlarının Latin harflerine aktarımını içermektedir. Ahmet Midhat Efendi daha çok roman türünde eser vermiştir. Romanlarınında tarihî olaylara, aşk, macera, polisiye, fen, ahlak vb. konulara yer veren Ahmet Midhat, Afrika'dan Güney Amerika içlerine, uzak diyarın insanlarından yerli hayatın ayrıntılarına sakin mahallelere kadar pek çok alanı mekân olarak kullanır. Eserin önsözünde Ahmet Midhat'ın romancılığından kısaca bahsedilmiştir.