Bizans Devleti Tarihi
ISBN 9789751603487
Yayınevi Türk Tarih Kurumu
Yazarlar Georg Ostrogorsky (author) | Fikret Işıltan (translator)
Kitap Tanıtımı Özet : Bu cild Bizans devletinin gelişmesini, iç ve dış siyaset değişmelerinin karşılıklı etkileriyle zorunlu olrak aldığı şekliyle, belirtmeye çalışmaktadır. Bizans devri sadece ana hatları ile tasvir olunmuştur. Her bölümde kaynaklara bakış ile her kısmın başına eklenen bibliyografya bilgisi, metin içindeki kaynak ve bibliyografya notlarında tasarrufa daha büyük bir olanak sağlamıştır. *** Çevirenin Önsözü Handbuch der Altertumswissenschaft serisini yayınlayan Walter Ottonun bu cildin ilk baskısına yazdığı önsöz Ostrogorskynin kitabın 1940 yılındaki ilk baskısına yazdığı önsözden Ostrogorskynin kitabın 1952 yılında yapılan ikinci baskısına yazdığı önsözden Ostrogorskynin üçüncü baskıya yazdığı önsöz Sık zikredilen eserlerin kısaltma gelişmesi Giriş. Bizans tarihi bilgisinin gelişmesi I.Erken Bizans devleti gelişmesinin anahatları (324-610) Kaynaklar 1.Hristiyanlaştırılan Imperium romanum 2.Kavimler muhacereti ve kristolojik mücadeleler devri 3.Iustinianos rastorasyonu ve yaratılan eserin çöküşü II. Bizans devletinin varlığı ve yenilenmesi için mücadele (610-711) Kaynaklar 1. İran ve Avar savaşları ve Herakleios reformu 2. Arap istilâsı devri: Herakleiosun son yılları. Konstas II. 3. İstanbulun kurtarılışı ve yeni düzenin gelişmesi. Konstantinos IV. ve Iustinianos II. 4. Herakleios hanedanının sukutu III. Tasvir kırıcı buhran devresi (711-843) Kaynaklar 1. Taht karışıklıkları 2. Tasvirler mücadelesi ve Arap savaşları: Leon III. 3. Tasvir kırıcılık hareketi ve Bulgarlarla mücadele: Konstantinos V. 4. Tasvir kırıcı hareketinin gerilemesi ve tasvirlere ibadetin yeniden canlandırılması 5. Bizans ve Büyük Karl 6. Nikephoros Iun reformları ve dış tehlikelere: Bizans ve Krum 7. Tasvir kırıcı reaksiyon IV. Bizans imparatorluğunun parlak devri (843-125) Kaynaklar 1. Yeni devrin başlangıcı 2. Hukuki kodifikasyonlar devri: Basileios I. Ve Leon 3. Bizans ve Bulgar çarı Symeon 4. Merkezi iktidarın feodal kuvvetlere karşı mücadelesi ve Bizans sarayının kültürel parlak devri: Romanos Lakapenos ve Kontantinos Porphyrogennetos 5. Fütuhat devri: Nikephoros Phokas ve Ioannes 6. Bizans kudretinin doruğuna ulaştığı devre: Basileios II. V. Başşehir memurlar asalet sınıfının hâkimiyet devri (1025-1081) Kaynaklar 1. Orta Bizans devlet sisteminin çözülüşü 2. İç ve dış siyaset bakımından çöküş VI. Askerî asalet sınıfının hâkimiyet devri (1081-1024) Kaynaklar 1. Bizans devletinin yeniden canlanışı: Aleksios I. Komnenos 2. Yeni kudretlenme devresi ve ilk gerilemeler: Ioannes II. Ve Manuel I. 3. Andronikos Kommenosun devleti yeniden canlandırma tecrübesi 4. Çöküş VII. Lâtin hâkimiyeti ve Bizans imparatorluğunun restorasyonu (1203-1272) kaynaklar 1. Yeni devletler sisteminin kuruluşu 2. Epirosun kısa yükseliş devresi ve çöküşü. İznikin zaferi. 3. Restorasyon öncesi 4. Büyük devlet olarak Bizansın yeniden ihyası: Mikhail VIII. VIII. Bizans devletinin çöküşü ve yıkılışı (1282-1452) Kaynaklar 1. Küçük devlet olarak Bizans: Andronikos II. 2. İç savaşlar devresi. Balkanlarda Sırp hâkimiyeti 3. Balkan yarımadasının Osmanlılar tarafından fethi. Bizans Türklerin vasal devleti 4. Sukut Bizans hanedanının şecereleri Hükümdar Listeleri Genel Dizim Haritalar