Biyoloji ve Tıpta Fizik; Physics in Biology and Medicine
ISBN 9786051330266
Yayınevi Nobel Akademik Yayıncılık
Yazarlar Fevzi Köksal (translator) | Poul Davidovits (author)
Kitap Tanıtımı Bu kitabın amacı, canlı sistemlerin fizikteki bazı kavramlarla bağlantısını kurmaktır. Genelde, bu kitaptaki metinler temel fizik metinlerinde bulunan konuları izler. Bu inceleme: katı mekaniği, akışkanlar mekaniği, termodinamik, ses, elektrik, optik, atom ve çekirdek fiziği alanlarını organize etmektedir. Her bir bölüm, bilinen fiziği kısa olarak gözden geçirmekte, fakat metinlerin çoğu biyoloji ve tıpta fiziğin uygulanmasına ayrılmaktadır. Lisans öğrencilerinin biyoloji hakkında detaylı bilgiy...