Biyoistatistik
ISBN 9786053951025
Yayınevi Nobel Akademik Yayıncılık
Yazarlar İsmail Kocaçalışkan (author) | Nüket Akanıl Bingöl (author)
Kitap Tanıtımı Biyoistatistik kitabında konular mümkün olduğunca anahtar kabilinden sade ve anlaşılır bir dille sunulmuştur. Bu alanda özellikle akademisyenlerin en çok ihtiyaç duydukları testler seçilmiş ve örneklerle açıklanmıştır. Üç bölümden oluşan kitabın ilke bölümünde ilk bölümde genel istatistik bilgileri verildikten sonra grafik çizimi standart sapma ve hata korelasyon ve regresyon testleri, t testi, Khi-kare testi, deneme planları, varyans analizi ve F testi, LSD, Dunnet, Duncan, SNK gibi çoklu karşılaştırma testleri örneklerle anlatılmıştır. İkinci bölümde, kolayca ulaşılabilen Excel ve ileri istatistik hesaplamalar için yazılmış JMP programı üzerinden ilk bölümden anlatılan testlerin bilgisayar uygulamaları ekran gösterimli olarak sunulmuştur. Üçüncü bölümde ise tez ve makale kuralları ve bununla ilgili püf noktaları verilmiştir. Kitap, Biyoloji ve biyoloji temeline dayanan tıp, ziraat, diş hekimliği, veterinerlik ve orman fakülteleri öğrencilerine ve akademisyenlerine faydalı olacaktır.