Bilimler Tarihi
ISBN 9789751627094
Yayınevi Türk Tarih Kurumu
Yazarlar Umur Daybelge (translator) | Stephen F. Mason (author)
Kitap Tanıtımı Londra Üniversitesi Kimya Emeritus Profesörü Stephen F. Mason, Bilim Tarihi alanında tanınmış bir uzman olup, kendisinin çeşitli eserlerine T. S. Kuhn ve J. D. Bernal gibi tanınmış uzmanlar da değinmektedir. A History of the Sciences adlı bu eserinde Prof. Mason, bilimin gelişmesine etkiyen faktörleri bir tarih perspektifinde çözümleyerek bazı kuramsal sonuçlara varmaktadır. Bu eser, doğa bilimlerinin gelişiminin ve buna destek olan kurumların yapılanmasının, karmaşık bir süreç olma özelliğini, Aydınlanma sonrası dönemde de koruduğunu göstermektedir. Ülke, Bilim ve Kültür Tarihimiz açısından güncelliğini koruyan bu konuda, yazarın eserinde derli toplu bir çerçevede sunulan bilgi, analiz, ve yorumların Türk Aydınlarını ve Bilim Adamlarını ilgilendireceğini düşünüyorum. --- ÖN SÖZ ÖNDEGELEN BİR UZMANIN BİLİM TARİHİNİ ÖVEN SÖZLERİ Teşekkür