Balkanlarda Kültürel Etkileşim ve Türk Mimarisi Uluslararası Sempozyumu Bildirileri Cilt 1
ISBN 9789751614694
Yayınevi Atatürk Kültür Merkezi Yayınları
Yazarlar Kolektif (author)
Kitap Tanıtımı