Atatürk Dönemi Kültür Kurumlarından Örnekler 1920-1938
ISBN 9789751618444
Yayınevi Atatürk Kültür Merkezi Yayınları
Yazarlar Nail Tan (author)
Kitap Tanıtımı Ön Söz (Prof. Dr. Taciser ONUK) I. Kültür Kurumları 1. Maarif Vekâleti (MEB) Hars (Kültür) Dairesi 2. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü 3. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 4. İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları 5. Ankara Devlet Konservatuvarı Tatbikat Sahnesi 6. Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti (Türk Tarih Kurumu 7. Türk Dili Tetkik Cemiyeti (Türk Dil Kurumu) 8. Halk Evleri 9. Askerî Müze 10. Anadolu Medeniyetleri Müzesi 11. Topkapı Sarayı Müzesi 12. Ankara Etnografya Müzesi 13. İstanbul Resim ve Heykel Müzesi 14. İstanbul Belediyesi İnkılap Müzesi ve Kütüphanesi 15. Mektep (Okul) Müzesi 16. İzmir Millî Kütüphanesi 17. Basma Yazı ve Resimleri Derleme Müdürlüğü 18. Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu 19. Üsküdar Musiki Cemiyeti 20. Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği 21. Türk Halk Bilgisi Derneği II. Eğitim Kurumları 22. Maarif Vekâleti (Millî Eğitim Bakanlığı) 23. İstanbul Üniversitesi 24. Türkiyat Enstitüsü 25. Güzel Sanatlar Akademisi 26. İstanbul Belediye Konservatuvarı 27. Musiki Muallim Mektebi 28. Ankara Devlet Konservatuvarı 29. Gazi Eğitim Enstitüsü 30. Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü 31. Millet Mektepleri 32. Eğitmen Kursları, Köy Öğretmen Okulları 33. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 34. Kız Meslek Öğretmen Okulu 35. Erkek Meslek Öğretmen Okulu III. Basın - Yayın Kurumları 36. Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü 37. Anadolu Ajansı 38. Ankara Radyosu 39. İstanbul Radyosu