Aşkın Zarar, Sözleşmenin Uyarlanması, Ceza Koşulu
ISBN 9789750227349
Yayınevi Seçkin Yayıncılık
Yazarlar Efrail Aydemir (author)
Kitap Tanıtımı Yapılan yeni düzenlemeler ve geçerliliğini sürdüren uygulamalar da göz önüne alınarak, Türk Borçlar Yasasında önemli birer yeri olan üç konu, bu inceleme kapsamında yorumlanarak, örneklerle somutlaştırılmak sureliyle sunulmuştur. Bu incelemede, Borçlunun Direnimi ve Sonuçları, Zararın Belirlenmesi, Askın Zararın Hesaplanma Yöntemi, Sözleşmenin Değişen Koşullara Uyarlanması, Ceza Koşulu Türleri, Kısmı İfanın Yanması vb. özellik arz eden hususlar hukuka ilgi duyanların ve özellikle öğrencilerin temel kavramları kolaylıkla anlamaları bakımından, yalın ve duraksamaya yol açmayacak bir anlatım yöntemi izlenerek açıklanmıştır. Kitapta Bulunan Konu Başlıkları - Direnim Faizini Aşan Zarar - Aşkın Zararın Belirlenme Yöntemleri - Sözleşmeye Bağlılık ve Koşulların Değişmesi - İşlem Temelinin Çokmesi ve Uyarlama Davası - Ceza Koşulu - Türlerine Göre Ceza Uygulaması