Aşık Veysel
ISBN 9789751621429
Yayınevi Atatürk Kültür Merkezi Yayınları
Yazarlar Ali Berat Alptekin (author)
Kitap Tanıtımı BİRİNCİ BÖLÜM Âşık Veysel'in Hayatı Etrafında I. Türkistan'dan Anadolu'ya Ulu (Şatıroğlu) Ailesi II- Dedeleri: İbrahim ve Ali Ağa III- Babası ve Annesi A. Babası: Irgat Ali'nin Oğlu Ahmet B. Annesi: Keçegillerden Gülizar IV- Uzun İnce Bir Yolda Âşık Veysel A. Âşık Veysel'in Doğumu B. Veysel Adını Alması C. Âşık Veysel'in Kardeşleri Ç. Işıklı Dünyadan Karanlık Dünyaya D. Öğrenim Durumu E. Saz ve Söz Hocaları F. Evlilikleri ve Çocukları G. Uzun İnce Yolda Gerçekleşmeyen İki Arzu Ğ. Âşıklar Bayramı ve Âşık Veysel H. Cumhuriyet'in Onuncu Yılına İlk Destan I. Âşık Veysel'in Yol Arkadaşları İ. İletişim Aracı Radyo ile Tanışma J. İşi K. İlk Plağı: Mecnun'um Leylamı Gördüm L. Salman Baba ve Âşık Veysel M. Hayatı Beyaz Perdeye Aktarılan Âşık Veysel N. İstanbul ve Ankara'da Yapılan İki Jübile O. Devletin Himayesindeki İlk Saz Şairi: Âşık Veysel Ö. Köy Enstitüleri ve Âşık Veysel P. Ölümü ve Sonrası İKİNCİ BÖLÜM Âşık Veysel'in Âşıklığı ve Etkisinde Kaldığı Âşıklar A. Âşıklığı B. Etkisinde Kaldığı Âşıklar ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Âşık Veysel Özel Sayıları ve Hakkında Yazılmış Kitaplar A. Özel Sayılar B. Kitaplar DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Âşık Veysel'in Halk Nesrinden Yararlanması A. Fıkralardan Yararlanması B. Masallardan Yararlanması C. Espirilerden Yararlanması BEŞİNCİ BÖLÜM Şiirleriyle Batı ve Doğu Dünyasında Yer Bulan ve Böylece Ebed Yaşayanlar Kervanına Katılan Âşık Veysel ALTINCI BÖLÜM Âşık Veysel'in Şiirlerinde İşlediği Diğer Konular A. Aşk B. Gurbet C. Tabiat Ç. Vatan D. Okul, Hastahane E. Taşlamaları F. Hayatında Etkili Olan Bazı Şahsiyetler YARARLANILAN KAYNAKLAR YEDİNCİ BÖLÜM Âşık Veysel'in Şiirlerinden Seçmeler A. Sekizli Hece Vezniyle Söylenen / Yazılan Şiirler B. On Birli Hece Vezniyle Söylenen / Yazılan Şiirler Şiir İndeksi Sözlük